Fun And Excitong Ski & Board

轻松愉悦地欢度今冬吧!

Alpensia Ski 700
 • Home
 • 滑雪700
 • 费用
 • 雪橇场费用

雪橇场 价格

Alpensia度假村滑雪场以合理而实惠的价格提供服务。

 • 雪橇场 价格

  区分 时间  
  成人 儿童 同乘票
  上午券 09:30 ~ 13:00      
  下午券 13:00 ~ 16:30      
  3次券 09:30 ~ 16:30
  18:00 ~ 19:30
       
  5次券      
  • 咨询 : +82)33-339-0341
  • 三次、五次票无时间限制。
  • 学前儿童(37个月~7岁)必须与监护人陪同搭乘。(监护人必须购票)
  • 36个月以下及61岁以上的成年人限制使用。